Staro

  • Uitbreiding Metrotracé R’dam-Hoek van Holland (onderzoek rugstreeppad)
  • Ecologisch onderzoek (onderzoek vleermuizen)

Ecologisch onderzoek is, door de achteruitgang van de biodiversiteit en het toegenomen inzicht in de gevolgen van het menselijk handelen op de natuur en het milieu, een belangrijk onderdeel bij de realisatie van allerlei bouwprojecten. Samen met Staro verzorg ik inventarisatie onderzoeken en voeren we mitigerende maatregelen uit om de impact van activiteiten op de aanwezige beschermde  flora en fauna tot het minimum te beperken.

Staro

Rugstreeppad op meetlatje