Rombouts Agroecologie

  • Project Agroforestry netwerk Brabant
  • Project Bos en Hout Brabant

Samen met Rombouts Agroecolgy werken we aan het uitrollen van het netwerk Agroforestry in Brabant. Mijn rol hierin is de vakinhoudelijke begeleiding van grondeigenaren/agrarische ondernemers in het opzetten en realiseren van bedrijfsplannen.

Rombouts Agrocologie

 

Koeien kijken in de camera ze staan onder bomenBomenrand naast akker