Advies

GroenING vertaalt uw ambities naar concrete projecten en voert die samen met u succesvol uit. Er wordt altijd gewerkt binnen de context van úw vraag.
Projecten binnen de Agroforestry, Natuurvolgende landbouw en Agrarisch natuurbeheer kunnen complex zijn. Er wordt vooraf vastgesteld wat het project voor u moet gaan opleveren en welke stappen er moeten worden gezet om de projectdoelstellingen te behalen. Daarbij kunt u bij GroenING uitgaan van een zeer vakkundig advies.

Bel me voor advies op het gebied van:
• Agroforestry (bomen als geïntegreerd onderdeel van het moderne landbouwbedrijf)
• Natuurvolgende landbouw (agroecologie)
• Agrarisch natuurbeheer (landbouw in dienst van de natuur)
• Ontwerpen en opstellen van bedrijfsplannen