Boomkwekerij Udenhout

  • Kippen onder de laanbomen
  • Laanbomenteelt in de veehouderij

Grond is een schaars goed in Nederland en in Midden Brabant in het bijzonder. Met dit project wordt gekeken naar de mogelijkheid om grond voor meerdere doelen tegelijk in te zetten door de combinatie van laanbomenteelt en kippen of melkvee op één en hetzelfde perceel.

Boomkwekerij Udenhout